Startsida KontaktlistaLogin
Användar-id

Lösenord

Hollywoods övriga utrymmen

Tvättstuga
Tvättstuga finns på gården. Det finns två tvättmaskiner som bokas på tavlan i tvättrummet. Dessutom finns det torkskåp och torktumlare.

Sophantering
Hollywood har sopsortering. I dagsläget sorteras glas, metal, papp, tidningar, hårdplast, batterier, restavfall samt organsikt. Påsar till organiskt avfall finns i elrummet i källaren.

Cyklar
Cykelparkering finns på gården. Det finns även ett cykelrum i källaren.

Barnvagnar
Låsbara barnvagnsparkeringar finns vid ingången till 9:an.

Hobbyrum
Hobbyrum för den händige finns i källaren. Nyckel finns i skåpet i tvättstugan

Festlokal
Festlokal finns på vinden. Nyckel finns i tvättstugan. Tänk på brandrisken. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att röka där.

Förråd
Hollywood har förråd på vinden och i källaren. Varje lägenhet förfogar över ett vinds- och ett källarförråd.