Startsida KontaktlistaLogin

Användar-id

Lösenord

Kontaktlista 2014

(Uppdaterad 2014-05-23)

 

 

Vid akuta praktiska problem måndag-fredag 07:00-16:00, kontakta:

Fastighetsskötare Jan Andersson

Tfn. 0707 - 31 62 10

 

Vid akuta problem övrig tid kontakta:

Örestads Industribevakning HB / Jourtjänst

Tfn. 040 - 93 12 70

 

Vid mindre akuta frågor kontakta föreningens styrelse enligt följande ansvarsfördelning:

 

Försäljning av lägenheter

Marie Heró                                                                        (ordförande)

Tfn. 0709 - 10 37 69

 

Kassör

Björne Svensson                                                               (kassör)

Tfn. 0703 - 24 99 51

 

Tvättstuga

Mattias Lagerroth                                                              (sekreterare)

Tfn.0736 - 43 38 74

 

Kontakt med hyresgäster

Jesper Hambert                                                                 (ledamot)

Tfn. 0737 - 01 16 01

 

Sophantering

Moa Sandström                                                                 (suppleant)

Tfn. 0730 - 22 18 31

 

Trädgård

Gunilla Hermodsson                                                          (ej medlem i styrelsen)

 

 

Fastigheten är försäkrad hos Folksam.